Schooladviesgroep

De Schooladviesgroep 

Deze commissie heeft een adviserende taak ten aanzien van schoolgebonden zaken. De schooladviesgroep heeft een signalerings-, stimulerings- en klankbordfunctie. Ze kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan directie en team over onderwerpen, die de school aangaan. De schooladviesgroep is als volgt samengesteld:
De schooladviesgroep is als volgt samengesteld:
 
Dhr. C.Vreugdehil (secretaris)
Terp 1 8266 JA Kampen
tel: (038) 33 265 59
 
Dhr. K.J. Akkerman (voorzitter)
Meander 20 8266 JP Kampen
tel: (038) 42 025 93
 
Mevr. L. Horst
Terp 17 8266 JA Kampen
tel: (038) 33 30 646