MR/ GMR

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) heeft tot taak de directie van de school gevraagd en ongevraagd te adviseren over allerlei schoolzaken. De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar.
De MR van CBS Het Stroomdal is als volgt samengesteld:
 
Oudergeleiding
Corine Mulling (voorzitter), tel: 06-52307796
Joyce Zweers (tevens afgevaardigde GMR)
Frank Bloemert
Carola van Dijk
 
Personeelsgeleding
Namens het team maken juf Erika Sellies (secretaris), juf Gerda van Gelder en juf Herma Steen deel uit van de Medezeggenschapsraad. 
 
Samenvattingen bijeenkomsten:
januari - juni 2018
 
Heeft u een vraag aan de MR dan kunt u deze mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
U kunt hier ook het Huishoudelijk reglement MR opvragen. 

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR) bestaat uit 14 personen en brengt aan het schoolbestuur van IRIS advies uit over beleidszaken die niet specifiek betrekking hebben op één school, maar op alle scholen. Eén en ander is geregeld in de medezeggenschapsregelementen. De GMR vergadert ongeveer 4 maal per jaar. Als regel komen afgevaardigden van het bestuur of bovenschoolse directie de bestuurstukken in de GMR toelichten 
Joyce Zweers (ouder) vertegenwoordigt onze school in de GMR.
Het correspondentieadres voor de GMR is: IRIS GMR, postbus 1014, 8260 BA Kampen