Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie

Binnen het Stroomdal is de mogelijkheid vanaf mei 2014 om Kinderfysiotherapie te krijgen door een van de kinderfysiotherapeuten van Praktijk voor Kinderfysiotherapie Kampen. Wij  zijn op maandag aanwezig op het Stroomdal en zullen zo nodig de kinderfysiotherapeutische begeleiding van uw kind verzorgen. Voor de locatie het Stroomdal is dit kinderfysiotherapeute Wendy Stortelder. In dit stukje zal verteld worden wat kinderfysiotherapie inhoudt, wanneer u een beroep op ons kan doen en hoe het dan verloopt.

Wat is kinderfysiotherapie:

Dit is een erkend specialisme binnen de fysiotherapie. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van de motoriek van kinderen van nul tot achttien jaar.

Waarvoor kan uw kind naar de kinderfysiotherapeut:

·         Afwijkende of vertraagde grove en/of fijne motoriek of algehele ontwikkeling.

·         Syndromen

·         Aangeboren hartafwijkingen

·         Neurologische problemen, zoals Cerebrale Parese / Spasticiteit

·         Orthopedische afwijkingen (b.v. aangeboren klompvoet, scoliose)

·         Ademhalingsproblemen

·         Houterige motoriek (DCD)

·         Bewegingsangst, onzekerheid, faalangst

·         Schrijfproblemen

·         Kinderen met problemen in de ruimtelijke oriëntatie

·         Houdingsproblematiek, o.a. scoliose

·         Hoofdpijnklachten en/of nekklachten

·         Overgevoeligheid voor prikkels

Hoe kan u een kind aanmelden:

Hebben jullie als ouders/verzorgers vragen over de motorische ontwikkeling bij uw kind, dan kan u dit aangeven bij de leerkracht of rechtstreeks contact opnemen met ons. Ook kan het zijn dat de leerkracht iets opvalt in de motoriek. Dan neemt de leerkracht na toestemming van jullie als ouders/verzorgers  contact met ons op.

Hoe verloopt de kinderfysiotherapeutische begeleiding:

Na een aanmelding voor kinderfysiotherapie wordt uw kind gescreend en onderzocht. Hierbij wordt er een deskundig oordeel gegeven over de problematiek van het bewegend functioneren van uw kind. Hierna zal er een behandelplan worden opgesteld mocht er een indicatie zijn voor kinderfysiotherapeutische begeleiding. In overleg met ouders/verzorgers zal de behandeling gestart worden. Wij zien ouders graag met regelmaat bij de behandeling aanwezig, is dat niet mogelijk dan krijgt uw kind daarnaast een schriftje mee, waarmee gecommuniceerd wordt. Hierin zullen ook de huiswerkoefeningen voor thuis beschreven worden.

Vergoeding:

Fysiotherapie bij kinderen tot 18 jaar voor maximaal 18 behandelingen per jaar vanuit de basisverzekering. Meerdere behandelingen worden vergoed uit het aanvullende pakket, afhankelijk van de door u gekozen inhoud van dit pakket. Is er sprake van een chronische indicatie, dan worden alle behandelingen kinderfysiotherapie vergoed.

Mocht u n.a.v. deze uitleg vragen hebben of uw kind willen aanmelden dan kan u contact opnemen met de Praktijk voor Kinderfysiotherapie Kampen of Wendy aanschieten op de maandagmiddag in het speellokaal. U kunt ons vinden via onze website www.kinderfysiokampen.nl

Tot slot:

Het Stroomdal zal ten aller tijde een dependance blijven van de praktijk. De kinderfysiotherapeut eventueel in overleg met de ib-er van school beoordeeld of wij de hulpvraag kunnen beantwoorden in deze setting.  Bovendien kan het zijn dat we eerder een plekje hebben voor uw kind op een andere locatie. Wij zullen u dit dan adviseren.